Οι δίφθογγοι

121Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή powerpoint τους διφθόγγους και να παίξετε μαζί τους.

ΑΙ αι

ΕΙ ει

ΟΙ οι

ΜΠ μπ

ΝΤ ντ

ΓΚ γκ

ΓΓ γγ

ΤΣ τσ

ΤΖ τζ

αυ αβ

αυ αφ

ευ εβ

ευ εφ

 

 

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.