ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

dromos

ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΣΧ. ΕΤΟΣ 2012-2013

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

 11ο 1ο  1ο
13ο  2ο  2ο
18ο  3ο  4ο
ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ 4ο  ΑΒΔΗΡΩΝ
 ΤΟΞΟΤΩΝ 5ο  
 ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ 6ο  
  7ο  
  8ο  
  9ο  
  10ο  
  11ο  
  12ο  
  13ο  
  14ο  
  17ο  
  ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ  
  ΓΕΝΙΣΕΑΣ  
  ΜΑΓΓΑΝΩΝ  
  ΤΟΞΟΤΩΝ  
  ΕΥΜΟΙΡΟΥ  
  ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ  

 

 

 

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.