Γενικές Μ.Δ.

Οδηγίες για εκπαιδευτικούς

Όταν έχουμε στην τάξη μας ένα μαθητή με γενικές μαθησιακές δυσκολίες είναι σημαντικό να:

 • Αναγνωρίζουμε και να σεβόμαστε τους ιδιαίτερους ρυθμούς μάθησης του συγκεκριμένου μαθητή που συνήθως είναι πιο αργοί από τον μέσο όρο της τάξης και σχετίζονται με τις εγγενείς του δυνατότητες.
 •  Βοηθάμε τον μαθητή να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της τάξης προσαρμόζοντας τις απαιτήσεις μας στις δυνατότητές του.
 • μειώνουμε δραστικά τον όγκο της προς μελέτη ύλης και απλοποιούμε όσο μπορούμε για να μπορεί να κατανοήσει.
 • Δεν διστάζουμε να εξατομικεύουμε την ύλη, τους στόχους και τον τρόπο εξέτασης, αν αυτό χρειάζεται.
 • Έχουμε υπόψη μας ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές έχουν δυσκολίες στην κατανόηση δύσκολων και αφηρημένων εννοιών, γι΄ αυτό βεβαιωνόμαστε ότι ο μαθητής μας έχει κατανοήσει τι του ζητάμε και ότι του έχουμε ζητήσει κάτι στο οποίο μπορεί να ανταποκριθεί.
 • Μιλάμε αργά και απλά, δίνουμε σαφείς και κατανοητές οδηγίες στην τάξη.
 • Βάζουμε μικρούς και ρεαλιστικούς στόχους τους οποίους ο μαθητής να μπορεί να ανταπεξέλθει και να βιώσει το αίσθημα της επιτυχίας.
 • Ενθαρρύνουμε τον μαθητή να συμμετέχει στο μάθημα.
 • Του κάνουμε διευκολυντικές ερωτήσεις, αν χρειάζεται για να διευκολύνουμε την μνήμη του και την αφομοίωση των γνώσεών του.
 • Δίνουμε περισσότερο χρόνο, όταν ο μαθητής χρειάζεται, για την ολοκλήρωση των γραπτών εργασιών.
 • Ενθαρρύνουμε τον μαθητή γενικότερα να εκφράζει τη γνώμη του, να μιλά για τις εμπειρίες του, τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις του, να εκφράζει προτιμήσεις και του δείχνουμε ότι εκτιμάμε τη γνώμη του.
 • Τονώνουμε το αυτοσυναίσθημα του μαθητή προβάλλοντας τα θετικά του στοιχεία και στηρίζοντας την αυτοεκτίμησή του η οποία πλήγεται συχνά από τις συνεχείς δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην εκπαίδευσή του, λόγω των δυσκολιών του.
 • Προάγουμε κλίμα συνεργατικότητας και μειώνουμε τον ανταγωνισμό των μαθητών στην τάξη μας.
 • Αναδεικνύουμε και άλλες αξίες στην τάξη και αποφεύγουμε να υπερθεματίζουμε στην αξία της σχολικής επίδοσης. 
 • Αναδεικνύουμε και υποστηρίζουμε την προσπάθεια.
 • παρέχουμε ευκαιρίες για συμμετοχή σε ομαδικές και δημιουργικές δραστηριότητες, ενθαρρύνουμε τις σχέσεις  με τους συνομηλίκους, αξιοποιούμε τις κοινωνικές δεξιότητες,  ενισχύουμε τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά.
 • Στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας συνυπολογίζουμε στην επίδοση την ατομική πρόοδο του μαθητή και την προσπάθεια που καταβάλλει.
 • Συνεργαζόμαστε ενεργά με την οικογένεια.

Αφήστε μια απάντηση